Modlitby pro duchovního člověka

Podle duchovní inspirace přijaté od Krista napsala
© Božena Cibulková.

Přepisy textů z originálních rukopisů a první redakce J. V., 1950 – 2003.

 

Obsah

                            Modlitby úvodní  

                            Prosba člověka   

                            Děkovná modlitba          

                            Óda tichu 

                            Óda na slovo       

                            Duchovní slovo člověka 

                            Modlitba k otevření duchovního života

                            Slova pokory       

                            Slova prosby       

                            Slova důvěry       

                            Slova vyznání      

                            Slova pro službu  

                            Odevzdání duše Bohu     

                            Zvláštní modlitební úkony                                      

                            Modlitba duše     

                            Modlitby srdce    

                            Očistné rozjímání

                            Modlitba pro duši probouzející se             

                            Otvírání duše Bohu        

                            Vroucí prosba duše         

                            Andělskolidský chvalozpěv Bohu                             

                            Žalm trpícího       

                            Meditace 

                            Myšlenky o Bohu           

                            Myšlenky o lásce           

                            Vyznání lásky      

                            Modlitby k nejvyššímu Dobru - Bohu na výsosti     

                            Vzývání Ježíše Krista a zaslíbení se Jeho nejsvětějšímu jménu      

                            Vroucí prosba      

                            Mluveno duší      

                            Hymnus Bohu     

                            Myšlenky života 

                            Modlitba mystická         

                            Vyznání Bohu      

                            Vyznání    

                            Bez názvu