Modlitby přímluvné

Podle duchovní inspirace přijaté od Krista napsala
© Božena Cibulková.

Přepisy textů z originálních rukopisů a první redakce J. V., 1950 – 2003.

 

Obsah

                            Volání Boha        

                            Prosba o moc slova         

                            Prosba k Bohu    

                            Prosba a přímluva           

                            Prosby neosobní  

                            Vydání moci Boží

                            Modlitba za obrácení duše k Bohu                             

                            Modlitba výlučná, osvobozovací                

                            Za pomoc duším  

                            Modlitba přímluvná        

                            Modlitba před úkolem mateřským                   

                            Modlitba matky za dítě  

                            Modlitba za dítě  

                            Prosba za rodinu

                            Modlitba za trpící           

                            Modlitba za nemocné     

                            Pomoc nemocným           

                            Modlitba a úkon k uzdravování                  

                            Za chléb Země     

                            Za pobloudilé a nevěřící

                            Volání Pastýře    

                            K utišení nenávisti a sváru                                       

                            Za uzavřené srdce člověka                                      

                            Modlitba smírná 

                            Modlitba za mír   

                            Modlitby za Boží usmíření                                       

                            Vzdechy srdce     

                            Žaloby srdce        

                            Volání srdce        

                            Za pokojný život Země   

                            Denní modlitba k zažehnání válečných bojů             

                            Prosba za archanděle     

                            Modlitba národa (v zastoupení)                   

                            Prosby národů     

                            Kainovy odprosy 

                           Ábelova odpuštění