Modlitby pro službu lidstvu v neviditelnu

Podle duchovní inspirace přijaté od Krista napsala
© Božena Cibulková.

Přepisy textů z originálních rukopisů a první redakce J. V., 1950 – 2003.

 

Obsah

                            Modlitba za pokojné odloučení duše od těla

                            Modlitba za duši odešlou z těla                                

                            Modlitba pozůstalých     

                            Duchovní pomoc žijícím v posmrtných vlastech    

                            Prosba k Otci      

                                 Dušičky       

                            Dušičkové rozjímání       

                            Květy na hroby   

                            Slovo k duším      

                            Modlitba ke Kristu         

                            Přímluva u svaté Panny  

                            Díkučinění           

                                Hodinka za zemřelé                                       

                            Prosba k Bohu    

                            Prosba k Marii    

                            Prosba k andělům           

                            Sedm vzdechů člověka   

                            Sedm úzkostí       

                            Sedm proseb o smilování                                      

                            Sedm proseb k soudné stolici Boží                    

                            Sedm proseb o spasení   

                            Sedmero utišení  

                            Sedm nebeských radostí

                            Poděkování