Modlitby k chvalořečení

Podle duchovní inspirace přijaté od Krista napsala
© Božena Cibulková.

Přepisy textů z originálních rukopisů a první redakce J. V., 1950 – 2003.

 

Obsah

 

                            Modlitba díků 1-6           

                            Díkuvzdání          

                            Chvála Bohu Otci           

                            Chvála Synu        

                            Chvála Duchu svatému  

                            Nejdražšímu        

                            Lásce Páně          

                            Oslavení Boží      

                            Boží díkuvzdání   

                            Chvalozpěvy Boží           

                            Volání do andělských sfér                                         

                            Chvála Bohu na výsostech                                         

                            Děkovná modlitba ke Kristu                               

                                 Písně chval

                            Předzpěv  

                            Dozpěv